Istoric

Seminarul a fost înfiinţat în anul 1991. Acest liceu aparţine filierei vocaţionale, profil teologic şi are un număr total de 4 clase (câte o clasă pentru fiecare an de studiu). Titulatura inițială a fost: Seminarul Teologic Ortodox Monahal „Sf. Ecaterina” Prislop. Începând cu 17.04.2000, Seminarul a devenit ordonator terțiar de credite. În anul 2007, titulatura a fost schimbată în Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ecaterina” Prislop, iar din anul 2012 titulatura școlii este Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ecaterina” Prislop. În anul 2008, perioada de școlarizare a fost redusă de la 5 la 4 ani. De la înfiinţare şi până în prezent, Seminarul a avut un proces de învăţământ foarte eficient, lucru concretizat în procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat, care a fost de 100% pentru toate promoţiile de absolvente, precum şi în procentul foarte mare de admisibilitate în învăţământul superior. De asemenea s-au obţinut rezultate bune şi foarte bune la Olimpiada Naţională de Religie, Concursul Național de Muzică Psaltică, Olimpiada Națională Corală, unde elevele Seminarului au obținut premii şi menţiuni.